Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

CO JE NOVÉHO

8.4.2008

Nové publikace NCHK:

Zpracovala Daniela Hypšová

 Sibiřská kočka 

 Legenda jménem Ragdoll

 

 • Pro členy NCHK ponechat cenu publikace Sibiřská kočka a Legenda jménem Ragdoll za 200,- Kč + poštovné v tištěné podobně, elektronicky bez fotografií zdarma, ale zachovat titulní strany (zašle NCHK)
 • Pro nečleny NCHK cena publikace Sibiřská kočka a Legenda jménem Ragdoll v ceně 300,- Kč + poštovné, v elektronické podobě bez foto (kromě titulní strany) 200,- Kč + poštovné

 

Co najdete v publikaci Sibiřská kočka  :

Domestikace kočky  ..................................................................1

Rozdělení kočičích plemen  ........................................................2

Portrét plemene  ........................................................................2

Standard sibiřské kočky (WCF, NCHK) ..................................4

Vady sibiřských koček  .............................................................5

Řazení sibiřských koček do skupin podle barev srsti (FIFe) .......6

Úvod do genetiky barev ............................................................7

Historie vzniku sibiřských koček ..............................................16

Chov sibiřských koček  v USA ................................................17  

Chov  sibiřských koček v SRN ................................................19  

Chov sibiřských koček ve Finsku ..............................................21 

Chov sibiřských koček ve Velké Británii ....................................21

Chov sibiřských koček v České republice...................................22

Připáření sibiřských koček k jiným plemenům .............................25

Felinoterapie – Návštěvní služba ................................................28

Praktický chov ..........................................................................30

Zdraví........................................................................................43

Poděkování ...............................................................................53

Chovné stanice zabývající se chovem sibiřských koček ...............54

Použit literatura...........................................................................56

Dodatek ....................................................................................58

Obsah ........................................................................................62

Fotografická  příloha ...................................................................63

 

 

Co najdete v publikaci  Legenda jménem ragdoll

 

Obsah :

 

Domestikace kočky                                                                          1

Rozdělení kočičích plemen                                                                2

Historie vzniku plemene ragdoll                                                         2

 • Historie dvojího chovu                                                            5
 • Počátky chovu ragdollů ve Velké Británii                                 6
 • Počátek chovu ragdollů v SRN a cesta k uznání ve FIFe          7
 • Z historie chovu nejen ragdollů v České republice                    9
 • Ragdollové v České republice                                                10

Charakter ragdollů                                                                            12

Standard FIFe                                                                                  13

Uznané barevné variety                                                                     15

Genotypy ragdollů                                                                          16                  

Nové barvy                                                                                    20

 • Tabby a červená                                                                   20
 • Caramel a apricot                                                                 21
 • Mink                                                                                    21

Outcross                                                                                        22

 • Sibiřská a Něvskaja maskaradnaja                                       22
 • Perské kočky                                                                       24

Praktický chov                                                                               25

 • Kočka přichází domů                                                           25
 • Výchova kotěte                                                                    29
 • Denní péče                                                                           30
 • Okolí                                                                                   32
 • Výživa kočky                                                                       32
 • Chov                                                                                    34

Zdraví                                                                                             37

 • Vnejší parazité                                                                      37
 • Vnitřní parazité                                                                     41
 • Nejzávažnější infekční onemocnění                                        41
 • Dědičná onemocnění                                                             52     

Felinoterapie- Návštěvní služba                                                       59

Okénko do světa – Další kluby chovatelů ragdollů                           62

O zakladatelích organizovaného chovu                                            65

Příloha                                                                                            67

Použitá literatura                                                                             70

Obsah                                                                                            71

 

 

 

 

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček