Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Okénko do světa - další kluby chovatelů ragdollů

Ragdoll Arbeits Gemeinschaft

 

   25. června 1995 založila v Karlsruhe, v SRN, skupina milovníků ragdollů zájmový klub Ragdoll Arbeits Gemeinschaft. Je to nezávislý chovatelský klub vytvořený z chovatelů z celého Německa a dalších spřátelených chovatelů z Evropy a USA. Tito chovatelé přijali závazek spravovat své chovné stanice na vyšší úrovni, než je běžný standard. Welfare (pohoda, zabránění utrpění) chovaných  koček  je na prvním místě v každé z aktivit RAG. Z tohoto důvodu jsou chovatelé v RAG zásadně proti chovu ragdollů v klecích. Všichni ragdollové, ať chovní kocouři, kočky nebo koťata, žijí v domovech svých majitelů , což se odráží na v jejich větší  sebejistotě i kráse.

   Všechny kočky RAG jsou registrovány v RFCI (Ragdoll Fanciers Club International) v USA a všechny  chované kočky jsou uvedeny v Genetických kartách, nejobsáhlejších rodokmenech, které obsahují všechny kočky registrované v RFCI až k původním zakladatelům chovu.

   Všichni ragdollové jdou předáváni novým majitelům odčervení, se všemi očkováními odpovídajícími věku a osvědčením veterinárního lékaře o aktuálním zdravotním stavu.

   Slovo „Arbeitgemenschaft“ (pracovní společenství) znamená  komunitu lidí, kteří pracují na dosažení společného cíle. Je to práce v přátelském a čestném ovzduší. RAG se snaží dobře pracovat v rámci celého klubu, aby bylo vylepšeno plemeno, které chovají. Na internetových stránkách, z nichž čerpá tento překlad je uvedeno :“ Cítíme, že pouze v týmu můžeme dosáhnout cíle, o který společně usilujeme: Chovu zdravých, velkých, robustních, krásných ragdollů, kteří jsou ztělesňují vyjímečný, láskyplný charakter plemene.“

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček