Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Okénko do světa - další kluby chovatelů ragdollů

Ragdoll International

„ Jsme další skupinou zapálených chovatelů ragdollů a lze nás najít po celém světě. Vytyčili jsme vysoký standard chovu, etiku a čest a snažíme se společně užívat si hezké chvíle s našimi ragdolly i lidmi kolem nich a poznávat námi zvolené plemeno zatímco pracujeme na udržení integrity  našich ragdollů. Naším záměrem je chov zdravých, krásných a roztomilých koťat a koček , tedy koček s takovými vlastnostmi, kterými jsou ragdollové pověstní.

   Aktivně podporujeme sdílení poznatků a zkušeností, myšlenek a problémů. Snažíme se být skupinou, která si dodává sebedůvěru a navzájem se podporuje a k těm kteří si od nás koupí koťata  se chováme slušně, čestně a s úctou. Ragdoll International není organizací, která by byla založena k vykonávání „policejního dozoru“ nad svými členy nebo souhlasila s narušováním jejich soukromí ve jménu etiky a zjišťovala, zdali jsou majiteli ragdollů, zájmovými chovateli či chovateli, kteří provozují činnost svých chovných stanic jako živnost.

Jsme připraveni diskutovat o všech aspektech chovu a pokoušíme se poskytovat našim členům množství informací a je-li to třeba i radu. Věříme, že prostředí  oboustranného respektu vytváří mnohem příznivější atmosféru k učení a všichni členové mají svobodný výběr v řešení chovatelských otázek nebo  návrhů, které se jsou nejvhodnější pro jejich potřebu.

  Snažíme se poskytovat nepřetržité vzdělávání podle nejnovějších poznatků na ta témata, která jsou znepokojující pro naše členy, včetně poskytování nejnovějších poznatků o zdraví koček a aktivit se zvířaty.

Raggdoll International je pokrokový klub připravený naslouchat všem novým myšlenkám a návrhům našich členů. Diskutujeme o různých problémech v přátelském a otevřeném duchu, bez strachu z posměchu. Členové mohou předávat své návrhy  radě chovatelů či předsednictvu k diskuzi a jsou schvalovány všemi členy. RI se řídí všemi pravidly TICA. Podporujeme naše členy, aby byli v TICA tak aktivní, jak je to jen možné a aby vystavovali své ragdolly , kde je to možné.

RI vydává čtvrtletní zpravodaj navržený tak, aby dobře informoval naše členy. Zpravodaj slouží k vzájemnému sdílení našich znalostí a k vyhledávání pomoci s jakýmkoliv problémem, který se může vyskytnout. Povzbuzujeme přispěvovatele do zpravodaje, včetně informací týkajících se osobních zkušeností, otázek týkajících se  chovu nebo jakýchkoliv jeho aspektů, vystavování nebo vlastnictví ragdollů nebo jakýchkoliv nových informací  týkajících se zdraví koček a welfare.

 

Členem RI se může stát jak majitel ragdolla, tak chovatel. Presidentem klubu je Kim Balas, vicepresidentem Sue Villareal (CHS Catastrophe/Lonerock). Sídlo je v USA.

 

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček