Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obor zooterapie Hope Club

Felinoterapie

vymezení pojmů ve felinoterapii

1.Felinoterapie

Název felinoterapie  by se měl týkat pouze činnosti vykonávané  proškoleným odborníkem- terapeutem, s jeho kočkami, případně týmem, v němž kromě chovatele je takový odborník přítomen. Tato metoda je klasifikována jako Animal Assisted Therapy

 

2. Návštěvní služba

Návštěvní služba s ušlechtilými kočkami slouží  jako aktivizační metoda pro seniory,  handicapované i zdravé děti s logopedickými či emocionálními problémy či s poruchami učení. Tato metoda slouží také k obohacení života seniorů žijících v různých sociálních zařízeních. 

 Spočívá v docházení týmu do cílového zařízení. Návštěvní služba je klasifikována jako metoda Animal Assisted Activities.

  

3. Cílové zařízení

Zařízení v němž je prováděna Návštěvní služba či hrány loutkové pohádky s kočkami.

 

4. Klient

Osoba, za kterou dobrovolník a jeho kočka (návštěvní tým) pravidelně docházejí do cílového zařízení. Tato osoba nebo skupina osob je vždy určena vedením cílového zařízení. Vedení zařízení podá o klientovi nezbytné informace, které umožňují volit co nejoptimálnější způsob provedení Návštěvní služby.

 

5. Dobrovolník Návštěvního týmu

V současné době neexistuje v České republice zákon, který by přesně vymezoval, kdo se smí účastnit Návštěvní služby a jaké podmínky musí splnit. Jsou dobrovolníci, kteří pracují sami, bez záštity jakékoliv organizace a bez testů součinnosti týmu. V Nezávislém chovatelském klubu byla v roce 2001 vypracována Metodika Návštěvní služby, která definuje práva a povinnosti dobrovolníků pracujících v oblasti Návštěvní služby, jejich způsob proškolení a testování souhry týmu. Odbor zooterapie NCHK sdružuje chovatele zabývající se Návštěvní službou. Nejnižší věková hranice je 12 let se souhlasem rodičů a zařazením do týmu plnoletého chovatele.

 

6. Ušlechtilá kočka pracující v Návštěvní službě

Stejně jako je tomu u dobrovolníka, i u kočky vybírané pro Návštěvní službu neexistuje zákon, který by stanovoval způsob testu, kterým musí kočka pracující v oblasti Návštěvní služby projít. V podstatě tedy může do cílového zařízení jakákoliv kočka s jejíž přítomností vedení zařízení souhlasí.

V NCHK kočky vybírané pro návštěvní službu musí projít Zkušebním řádem pro Návštěvní službu. Tento řád je čtyřstupňový a smyslem celé zkoušky je testovat povahové vlastnosti kočky a souhru týmu chovatel- kočka.

Nejnižší věková hranice kočky je jeden rok ( pro započetí ve výcviku tři měsíce ). Horní hranice věku není omezena, záleží na zdravotním stavu kočky. Plemenná příslušnost není stanovena.

 

 

 

7. Nezávislý chovatelský klub

Nezávislý chovatelský klub je chovatelským subjektem, který vznikl v roce 1995 v Mladé Boleslavi a  byl registrován na Ministerstvu vnitra ČR v roce 1997. Zabývá se ochranou a chovem ušlechtilých i domácích koček, nenáleží žádné střešní mezinárodní organizaci a je klubem českým s mezinárodním zastoupením chovatelů. Jeho „Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při veřejném vystoupení, Návštěvní službě včetně zkoušek pro ni a svodu koček a Řád ochrany ušlechtilých koček Nezávislého chovatelského klubu při chovu“ jsou od roku 2005 schváleny ÚKOZ. V roce 2003 vznikl při NCHK Odbor zooterapie, který sdružuje dobrovolníky-chovatele pracující v oblasti Návštěvní služby.

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček