Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obor zooterapie Hope Club

Indikace a cíle stanovované ve felinoterapii

 

 

   Indikaci felinoterapie provádí  odborníci cílových zařízení. Cílem felinoterapie obecně je většinou aktivizace klientů, navození libých emočních prožitků. U zdravých i handicapovaných dětí procvičení jemné a hrubé motoriky, zdokonalení řečových dovedností, začlenění jednotlivců do nového kolektivu a vybudování zodpovědného vztahu ke zvířatům. Pokud se jedná o provádění felinoterapie ve zdravotnických zařízeních, tak i přesměrování pozornosti od nepříjemných a mnohdy i bolestivých vyšetření ke zvířatům.

U starších klientů jde o zpříjemnění života, navázání kontaktu s okolím a přivyknutí novém prostředí

Metodologie felinoterapie

Metodologie felinoterapie byla zpracována na základě podobných aktivit v canisterapii a zkušeností získaných v průběhu provádění Návštěvní služby. Velmi nápomocné v tomto směru jsou zápisy provádění z každé Návštěvní služby, resp. loutkové pohádky se zvířaty.

Metodologie felinoterapie je uvedena v kapitole Praktická felinoterapie.

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček