Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obor zooterapie Hope Club

KONKRÉTNÍ AKTIVITY ve felinoterapii

1.Klasická Návštěvní služba

 

Je charakterizována kontaktem, osobní zkušeností klienta s kočkou, která je umístěna na klíně klienta či na pevné podložce připevněné k invalidnímu vozíku. Z uvedených skutečností vyplývá, že nelze preferovat určité plemeno ušlechtilých koček, a že zvíře vhodné pro tuto činnost musí být komunikativní, dostatečně klidné, ale i hravé. Mělo by mít absolutní důvěru ve svého majitele.

   Tato charakteristika předurčuje dovednosti takové kočky. Citová vazba na majitele jí dává jistotu v chování a zároveň umožňuje majiteli korigovat chování zvířete.Již na začátku NTS jsme učinili zkušenost, že kočky preferují pevné a pokud možno i vyvýšené podložky, aby mohl být navázán oční kontakt s klientem podle zásady rovnocenného partnerství.

Je možná i procházka s kočkou v zahradě, dvoře i chráněném parku cílového zařízení. Tato metoda je vhodná pro mobilní, klidné klienty za vhodného počasí. V zásadě je možné i několikahodinové umístění ve vybudované voliéře, přičemž kočka musí mít dostatek soukromí, stinné místo, škrabací strom, misku s čistou pitnou vodou a misku s krmivem. Nesmí však být ponechána s klienty bez dozoru. Tuto metodu nepreferujeme.

 

 

Pomůcky

  • podložky na invalidní vozíky : ( podnosy připevňované pomocí úchytů k invalidním vozíkům) jsou při NTS neocenitelnou pomůckou. Kočka se cítí jistá, ochotně se nechá hladit. S dětmi je možno pracovat na křížení hemisfér, lze rozvíjet jemnou motoriku.
  • tzv. škrabadla : dáváme přednost průmyslově vyráběným, cca 60 – 80 cm vysokým škrabadlům se dvěma plošinkami a tunýlkem, kam se kočka může v případě nutnosti ukrýt před přílišnými důvěrnostmi. Škrabadla jsou kryta syntetickým plyšem, sloup je pokryt vrstvou sisalového provazu. Předností škrabadel je rychlá a snadná montáž, snadná údržba a poměrně velká odolnost.
  • bavlněné podušky :  Při umístění zvířat na klín klienta či na podložku na invalidní vozík používáme bavlněné podušky naplněné alespoň dvěma vrstvami vatelínu či molitanem ( ne drtí) o rozměrech 50x50cm nebo pro větší zvířata 50x70 cm. Přesto ale právě kvůli snadnému sklouznutí z klína sedících pacientů pokládání na klín bez podložky či škrabadla nepreferujeme. Poduška jednak chrání před znečištěním kočičí srstí, ale také před „mléčným krokem“ – zatínáním drápků , kterým kočka dává najevo rozkoš. Tento „mléčný krok“ může být pro nechráněného klienta nepříjemný.
  • Vodítka a postroje : volíme vodítka a postroje z měkkého materiálu nezpůsobujícího otlaky.  Je třeba volit takový materiál, který je kočce příjemný a přitom pro klienta i kočku bezpečný ( možnost paniky a následného útěku kočky atp.)
  • hygienické potřeby : kartáče k odstranění srsti z oděvu klientů, papírové kapesníčky  a zvlhčené papírové ubrousky k otírání srsti a případné nečistoty, mikroténové sáčky na odpad ( vyčesaná srst, použité ubrousky), kálecí miska se stelivem pro kočku (  je umístěna na místě určeném cílovým zařízením)
  • další potřeby : miska na vodu, miska na krmivo

 

Oblastí působení a zároveň cílem Návštěvní služby je zpříjemnění života klientů a prožitek radosti sdílení se zvířetem i ostatními lidmi.

 

 

2. Loutkové pohádky se živými zvířaty

Loutkové pohádky se živými zvířaty jsou metodou Návštěvní služby na rozhraní AAA a AAT.

    Hrajeme vždy se třemi až čtyřmi zvířaty, která mají ponejvíce statické úlohy. Nejvíce jsou v pohádkách zastoupeny ušlechtilé kočky – zejména plemeno ragdoll. Pokud s námi hrají králík a morče, jsou přemísťováni ve svých košíčcích. Kočky mají k dispozici škrabadlo výšce cca 70 cm s plošinkou a jedním nebo dvěma tunýlky. Toto škrabadlo slouží jednak k navázání očního kontaktu / člověk – zvíře /,  navíc dodává kočce pocit bezpečí a možnost kdykoliv se stáhnout, je-li jí kontakt příliš těsný. Využíváme přirozené hravosti koček, touhy „lovit“ různé hračky a obecně schopnosti a potřeby ragdollů předvádět se. Loutky používáme textilní, vycpané vatelínem, snadno udržovatelné, měkké a příjemné na dotyk pro děti i zvířata. Mají pouze jednu vodící šňůru, jsou velice poddajné a pohyblivé. Jsou vlastní výroby včetně kostýmů.

   Kulisy vyrábíme ve spolupráci s dětmi z mateřských škol či vypomáhají senioři z Domova důchodců v Olbrachtově ulici v Mladé Boleslavi.

   Texty pohádek jsou vlastní. Zapojujeme do nich rytmické říkanky a lidové písničky,a by se prohlubovala slovní zásoba dětí.

    Ze zkušenosti je patrné, že je velmi vhodné zapojovat do hry zpěv a hudební doprovod, požádat děti samotné o jednoduchý doprovod na Orffovy nástroje / tamburína, činelky, ozvučná dřívka, triangl/. Těmito jednoduchými nástroji mohou doprovázet děj – déšť, hromy, blesky, vyjde sluníčko atp., či doprovázejí rytmus písniček.  Dalším doprovodným nástrojem je sopránová zobcová flétna, je-li to možné, též klavír.

   Pohádky jsou určeny zejména dětem z mateřských škol či prvního stupně základních škol. Velmi se osvědčily i pro mentálně a tělesně handicapované děti z Ústavu sociální péče v Mladé Boleslavi.

  V průběhu pohádky ponecháváme prostor improvizaci, využíváme spontánních reakcí dětí i zvířat. Proto například začleňujeme i častější opakování situací či textu, vidíme –li na reakcích dětí- i zvířat, že je tyto situace či texty zaujaly a radují se při nich. Rozvíjí se jemná i hrubá motorika, verbální komunikace, emoční oblast.

 Cílem působení aktivity je zejména rozšíření slovní zásoby , procvičování jemné i hrubé motoriky, prohloubení hudebního cítění a rytmizace jazyka a navozování emočně libých prožitků.

 

      Po skončení pohádek mají děti vždy možnost pomazlit se se zvířaty pod dohledem vedoucích týmů.

 

Pomůcky

Pomůckami jsou  veškeré kulisy i  jmenované hudební nástroje a loutky. Škála použití pomůcek je velmi široká a je obtížné ji specifikovat. Záleží na dramaturgii pohádky a použitých rekvizitách. Nezbytností jsou však škrabadla s tunýlky, proutěné kukaně a pevný stůl krytý ubrusy. Lze využít i průmyslově vyráběné hračky ( třepetalky, myšky, míčky).   

Nutností je použití vodítka a postroje pro kočku.

 

Odpočinek zvířat po AAA

   Po provedené AAA je nutné, aby měla zvířata dostatek času k relaxaci. V praxi to znamená po ukončené NS nebo pohádce dopřát kočkám krátkou procházku na klidném místě ( zahrada Domova důchodců, louka, park), posezení na klíně majitele, hru. Tato relaxace před návratem domů by měla trvat alespoň 10 – 15 minut, podle temperamentu kočky. Vzhledem ke způsobu krmení koček ( volný přístup k potravě a pitné vodě v domácnosti majitele během dne), nejsou žádné speciální požadavky na podávání stravy a pitné vody po skončení NS. Samozřejmě záleží na zvyklostech a není námitek proti podání pamlsku v podobě konzervy či vitamínových bonbonů kočce po skončení NS, případně v jejím průběhu.

 

3. Dočasné umístění kočky v cílovém zařízení

Mgr. Ladislava Hilbertová v květnu roku 2005 prováděla felinoterapii ve Výchovném ústavu pro děti a mládež v Ostravě. Její kocour ragdoll Eliash (kastrát) byl v ústavu přítomen po dobu 10 dní a indikace felinoterapie byla směřována na patnáctiletého chlapce Adama se sklony k agresivnímu chování a diagnózou hebefrenní schizofrenie. Pokud se chlapec choval přiměřeně, směl si v osobním volnu s kocourem hrát a brát ho pod dozorem na vycházky na vodítku. (Mgr. Hilbertová, 2005) uvádí :

„Felinoterapie a následný vhodně zvolený způsob zacházení je zatím nejúčinnějším řešením, jak se přiblížit k Adamově komplikované osobnosti. Kromě převozu na PL jsme zatím nenašli jiný prostředek, jak Adama uvést do klidu, potlačit jeho agresivitu a jak s ním alespoň trochu smysluplně pracovat. Tento způsob terapie není samozřejmě dlouhodobou zárukou Adamova zklidnění, spolu s vhodným, individuálním a korektivním přístupem však přispívá k lepšímu průběhu a zvládání pobytu.“

 

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček