Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obor zooterapie Hope Club

Organizace felinoterapie

Z chovatelských sdružení se v České republice felinoterapii- Návštěvní službě- organizovaně věnuje pouze Nezávislý chovatelský klub. Ostatní chovatelé pracují nezávisle, jsou však členy Sdružení chovatelů koček, organizace náležející mezinárodní felinologické federaci FIFe  (Mgr. L. Hilbertová z Ostravy, PaedDr. J. Stěničková z Brna) či členy organizací zabývajících se zooterapií s jinými druhy zvířat.

V Rakousku se felinoterapii věnuje Mgr. Ervín Reisaus . Mgr. Reisaus pracuje s kočkami perskými a domácími. Kombinovaně s canisterapií se felinoterapii věnuje Bc. Avshalom Beni z Izraele. Kromě jiných plemen pracuje i s ragdolly.  V dalších zemích bývá běžnější umístění koček do trvalé péče cílových zařízení a není kladen důraz na příslušnost k plemeni. Nejčastěji bývají využívány kočky domácí.

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček