Nezávislý chovatelský klub

Toto je záhlaví Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.

Obor zooterapie Hope Club

Využití dalších zvířat v zooterapii

Psi a kočky
 

 V roce 2004 byly z týmů pro Návštěvní službu NCHK a dobrovolníků se psy z dalších organizací vytvořeny 4 smíšené týmy, z nichž dva pracovaly až do začátku roku 2005. Prokázaly možnost využití psů a koček v jednom návštěvním týmu. Důvodem byla skutečnost, že kočky zdaleka nedokázaly oslovit všechny klienty. Zejména v domovech důchodců v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hradišti, zaznívala velmi silná touha klientů po psích společnících.

    27. března 2004 roku přijaly  pozvání NCHK k návštěvě Domova důchodců v Mladé Boleslavi  Karolína Eckschlagerová a Petra Hradcová z organizace Dobrovolníci FN Motol. Uskutečnili jsme první kombinovanou Návštěvní službu ve složení Bessinka – bostonský teriér (dobrovolník K. Eckschlagerová),Cipísek – sibiřský černý ( dobrovolník V. Machová, NCHK), a Barča – ragdoll seal colourpoint ( dobrovolník Z. Hypšová, NCHK).

   Tato NS prokázala, že při dobré  souhře v canisterapeutickém i felinoterapeutickém týmu mohou společné návštěvy fungovat. Odezva klientů byla nadšená. Bohužel to byla z důvodů vzdálenosti jediná návštěva psí části týmu v cílovém zařízení.

   1. července 2004 se uskutečnila první návštěva kombinovaného týmu Merlin – kříženec labradora a zlatého retrívra (dobrovolník Petra Nováková, Pomocné tlapky) a Oxana  sibiřská želvovinová, která se střídala se dvěma  perskými kočičkami Barunkou a Ájou  ( dobrovolník Daniela Hypšová, NCHK) v Domově důchodců Modrý kámen v Mnichově Hradišti. Tým pracoval až do začátku roku 2005 a byl klienty vřele přijímán. Důvodem ukončení činnosti byla nesourodost pracovní doby obou dobrovolníků.

 Velkou zpětnou vazbou pro klienty bylo u Merlina přijímání pamlsků. U kočiček zase blažený „mléčný krok“, předení a spánek na klínech klientů.

  

   Perská červená Ája se stala i součástí třetího návštěvního týmu: s fenečkou křížence německého ovčáka Bessinkou Petra Hradcové (Dobrovolníci FN Motol). Tým pracoval celé prázdniny 2004 v Domově důcodců v Mladé Boleslavi. Činnost byla ukončena se začátkem školního roku 2004.

   Ráda bych ještě zmínila spolupráci se Andreou Tvrdou z organizace ELVA-HELP z Lysé nad Labem, díky níž se podařilo uskutečnit velmi hezké akce s ukázkou výcviku slepeckých psů  na Mezinárodní výstavě psů v Mladé Boleslavi v roce 2004 a pro děti ze 2. ZŠ v Mladé Boleslavi taktéž v roce 2004.

 

   Od března 2004 do začátku roku 2005 uskutečnily smíšené  týmy  17 společných návštěv v různých zařízeních. Ze všech akcí byly pořízeny zápisy, z některých i fotodokumentace. Nebyly zaznamenány jakékoliv druhy mezidruhové agresivity,  zvířata se tolerovala i díky zkušenosti jejich majitelů.

   Smíšené týmy oslovují větší počet klientů, než týmy s úzkou specializací. Při dostatečné socializaci psa i kočky nepůsobí rozdílnost druhů žádné těžkosti.

   Z našich časově omezených zkušeností můžeme odvodit, že by bylo žádoucí začlenit do stávajících týmů ještě jednoho či dva dobrovolníky, nejlépe věkově rozdílné ( student, člověk zralého věku), neboť je často třeba drobné pomoci klientům – např. obracení stránek v časopisech nebo knihách, čtení textu či jen prostá účast v rozhovoru.

  Vytvoření smíšených týmů předpokládá i blízkost místa bydliště psovoda či dobrovolníka se psem. Právě vzdálenost místa bydliště a nesourodost pracovní doby dobrovolníků byla příčinou rozpadu všech týmů.

Žádné komentáře
 
Chovatelé, kočky, chovatelské stanice, chovatelské předpisy, Ragdoll, Sibiřská kočka, Kočka v nouzi, praktický chov koček, návštěvní služba, felinoterapie, hystorie ragdollů, genotypy ragdollů, výchova kotěte, výživa kočky, chov kočky, parazité, infekční onemocnění koček, dědičná onemocnění koček